AITAS.LV
AITAS.LV

Kreisi noskaņotās aitas (2276/0)


Publicēts: 21.12.2013

Starp cilvēkiem ir sastopami gan labēji, gan kreisi noskaņoti - labroči un kreiļi. Vēl pavisam nesenā pagātnē kreiļi tika uzskatīti par iznīdējamu un pāraudzināmu parādību. Izrādās, ka kreiļi ir sastopami ne tikai starp cilvēkiem, bet arī starp aitām. Piedevām aitas ir izteikti kreisas.

Andersona un Mureja veiktajā pētījumā piedalījās 309 aitas. Katra atsevišķi tā tika ielaista mākslīgi apgaismotā, slēgtā T-tipa labirintā, kur varēja izvēlēties doties pa kreisi vai pa labi, lai atgrieztos pie ganāmpulka. Mērīts tika laiks, kādu aita pavadīja ieejā (pirms labirinta) un pašā labirintā, kā arī virziens, kādu aita izvēlējās, lai izietu no labirinta.

No visām eksperimentā iesaistītajām aitām kreiso izeju izvēlējās 67,6%, bet labo tikai 32,4%. Tā kā labirints sastāvēja no diviem "T" veida sazarojumiem, pētījumā izdevās noskaidrot, ka lielākā daļa aitas, kuras pirmajā sazarojumā pagriezās pa labi, otrajā sazarojumā griezās pa kreisi, bet tās, kas jau pirmajā reizē izvēlējās kreiso virzienu, arī otrajā sazarojumā turpināja ieturēt izvēlēto ceļu.

Lai noskaidrotu, kas ietekmē šo izvēli, eksperiments tika veikts dažādos diennakts laikos, meklētas sakarības starp vecumu vai svaru. Izrādījās, ka šie faktori nekādi neietekmē aitu pārliecību. Tā kā jautājums par kreisi noskaņotajām aitām vēl ir atklāts un Andersons un Murejs cer turpināt pētījumus šajā jomā.

Tā kā, veidojot ejas aitām, atcerieties, ka lielākais vairums no tām jutīs mazāku diskomfortu, ja izvēlēsieties kreisos pagriezienus. Protams, tādejādi nāksies diskriminēt labēji noskaņotās īpatnes.

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Add a new comment:


info at aitas lv