AITAS.LV
AITAS.LV

Rezervē teķi jau tagad! (3630/1)


Publicēts: 5.11.2013

Labs teķis ir 50% no veiksmīga ganāmpulka. Bez teķa jērus neredzēt kā savas ausis, līdz ar to šis lopiņš, kas savu darbu pildīs vidēji reizi gadā, ir ļoti svarīgs, lai iegūtu skaistus un kvalitatīvus pēcnācējus. Ja arī tavam ganāmpulkam nepieciešamas jaunas asinis, piedāvājam savlaicīgi rezervēt potenciālos teķīšus, kas dzims 2014. gada marta nogalē. Abi kungi ir sākuši savu darbu.

LV048787230335 (Fricis)
LT 100%
Dzimis: 13.02.2008
Skaitā: 2
Dzimšanas svars: 3 kg
Svars 100 dienās: 21,1 kg
365 d.v. vērtējums: Elite

 
LV060551330420 (Maksis)
LT 81,25% VM 18,75%
Dzimis: 09.01.2011
Skaitā: 2
Dzimšanas svars: 4,4 kg
Svars 70 dienās: 29,5 kg
365 d.v. vērtējums: Elite
Genotips: R1 (ALRR/ALRR)

Komentāri

  1. Lucifer 22.08.2021 :

    čali es gribu aitu lai varētu aprecēt sievietes


Atļauts izmantot: <b><i><br>Add a new comment:


info at aitas lv