AITAS.LV
AITAS.LV

Jēra ieguvējs zināms! (2683/0)


Publicēts: 11.05.2015

Šogad jēru dzimšanas sezona noritēja kā pēc grāmatas un ļoti raiti. Abas lecinātās grupas iekļāvās mēneša laikā, kā arī auni ir godam pastrādājuši, jo neviena aita nav ālava jeb visām ir piedzimuši jēri. Līdz ar to minēšanas konkurss ir veiksmīgi noslēdzies un ir noskaidrojies uzvarētājs. Cīņa šogad gan bija ļoti spraiga un jēra ieguvēju no otrās pozīcijas šķīra TIKAI viens punkts. Lai sāpe par zaudējumu nebūtu tik jūtama, otrajai vietai sagādāsim mierinājuma paciņu.

Skaitļi un fakti:

Pirmais jērs atskrēja 2015. gada 25. februārī.
Pavisam piedzima 102 jēri, no kuriem 50 bija auniņi.

Konkursa uzvarētājs Jānis L. (tālruņa numurs noslēdzas ar 533) tiks pie vesela jēra, bet otrās vietas ieguvēja Agnese Z (tālruņa numurs noslēdzas ar 157), kas no Jāņa L atpalika tikai par vienu punktu, varēs zaudējuma rūgtumu remdēt ar kādu jēra daļu. 

Ar uzvarētājiem sazināsimies personiski.

Lai veicas citās viktorīnās un tiksimies noteikti nākamgad!

Komentāri


Atļauts izmantot: <b><i><br>Add a new comment:


info at aitas lv